Nieuw algemeen lid

Zeer blij zijn we met de aanvulling in ons bestuur met Josien Zeeman. We zullen nog officieel afscheid nemen van Mevrouw Nely Kerbert maar Josien is enthousiast zich bij ons aan te sluiten.

Afscheid Cecilia van Gent

Maandag 24 augustus 2020 hebben we afscheid genomen van Cecilia van Gent. ZIj is jaren betrokken geweest in het bestuur van de stichting en heeft het secretariaat met veel kunde en precisie gedaan. Wij zijn haar zeer dankbaar voor de inzet en haar hulp bij het opzetten van de stichting.

Bowine Rienstra neemt de taken van het secretariaat over.