In onze agenda kunt u zien wat er voor activiteiten in de kerk plaatsvinden.
Ook u kunt de kerk huren voor een activiteit. Meer informatie hierover kunt u vinden op de pagina huren.

AGENDA 2019

Januari

19 januari          Warme winteravond met spelletjes en eten vooraf
20 januari          Kerkdienst
26 januari          Cursus dorpstuinen onder auspiciën Us Hof Sibrandabuorren, 17-22 uur

Februari

26 februari          Cursus dorpstuinen
27 februari          Jaarvergadering begrafenisvereniging De Laatste Eer

Maart

16 maart          Pubquiz, aanvang 20:00 uur (entree 2,50)

20 maart          Dorpsgespreksavond PKN De Lege Geaen
21 maart          Palludara (school)avond
24 maart          Koor Femmes Pur Sang en The Frisian Harmonizers
26 maart          Cursus dorpstuinen onder auspiciën Us Hof Sibrandabuorren, 17-22 uur
30 maart          Tuinieren onder auspiciën Us Hof Sibrandabuorren (gehele dag)

April

1 april              Breuker Telemarketing&Meer
18 april            Kerkdienst Witte Donderdag
23 april            Cursus dorpstuinen onder auspiciën Us Hof Sibrandabuorren, 17-22 uur

Mei

7 mei              Cursus dorpstuinen onder auspiciën Us Hof Sibrandabuorren, 17-22 uur
11 mei            Activiteit Jubileumcommissie: 100 jaar dorpsbelang

Juni

4 juni             Cursus dorpstuinen onder auspiciën Us Hof Sibrandabuorren, 17-22 uur

Juli                             

2 juli             Cursus dorpstuinen onder auspiciën Us Hof Sibrandabuorren, 17-22 uur

Augustus

19 augustus          Breuker Telemarketing&Meer

September

21 september       Heel Sibrandabuorren Bakt!

Oktober

8 oktober          Breuker Telemarketing&Meer