2020

Januari
5 januari – Dienst PKN met koffiedrinken
8 januari – CREATIEFCAFÉ aanvang 19.30 uur
11 januari – repetitiedag Bordine ensemble (besloten)
19 januari – Afscheidsdienst PKN van dominee Jur Majoor met koffiedrinken
22 januari – CREATIEFCAFÉ aanvang 19.30 uur
29 januari – Kaartavond aanvang 20.00 uur

Februari
5 februari – CREATIEFCAFÉ aanvang 19.30 uur
8 februari – Repetitie wachtkamerorkest (besloten) van 9.30-17.00 uur
19 februari – CREATIEFCAFÉ aanvang 19.30 uur
26 februari – Ledenvergadering begrafenisvereniging De Laatste Eer
28 februari – Kaartavond aanvang 20.00 uur

 

Maart
7 maart – Concert strijkersensemble Divertimento met soliste Rianne Jongsma (fluit), aanvang 20.00 uur
14 maart – Cursus Us Hof o.l.v. Bregje Hamelynck 10.00 – 16.00 uur
15 maart – Dienst PKN  aanvang 9.30 uur – koffiedrinken
18 maart – Cursus Us Hof o.l.v. Bregje Hamelynck 17.00-22.00 uur
24 maart – repetitie Bordine ensemble 20.00 uur- 22.00 uur (besloten)

September
22 sept – GastouderBuro Yvonne Kingma (besloten)
24 sept – Barok Essemble oefenavond (besloten)

Oktober
8 okt – Barok Essemble oefenavond (besloten)
22 okt – Barok Essemble oefenavond (besloten)

2019

Januari
19 januari 2019 Warme winteravond met spelletjes en eten vooraf
20 januari 2019 Kerkdienst
26 januari 2019 Cursus dorpstuinen onder auspiciën Us Hof Sibrandabuorren, 17-22 uur
Februari
26 februari 2019 Cursus dorpstuinen
27 februari 2019 Jaarvergadering begrafenisvereniging De Laatste Eer
Maart
16 maart 2019 Pubquiz, aanvang 20:00 uur (entree 2,50)
20 maart 2019 Dorpsgespreksavond PKN De Lege Geaen
21 maart 2019 Palludara (school)avond
24 maart 2019 Koor Femmes Pur Sang en The Frisian Harmonizers
26 maart 2019 Cursus dorpstuinen onder auspiciën Us Hof Sibrandabuorren, 17-22 uur
30 maart 2019 Tuinieren onder auspiciën Us Hof Sibrandabuorren (gehele dag)
April
1 april 2019 Breuker Telemarketing&Meer
9 april 2019 Gastouderbureau Yvonne Kingma (besloten)
18 april 2019 Kerkdienst Witte Donderdag
23 april 2019 Cursus dorpstuinen onder auspiciën Us Hof Sibrandabuorren, 17-22 uur
27 april 2019 Activiteitencommissie Sibrandabuorren Koningsdag
Mei
5 mei 2019 Kerkdienst, aanvang 9.30 uur
7 mei 2019 Cursus dorpstuinen onder auspiciën Us Hof Sibrandabuorren, 17-22 uur
11 mei 2019 Fotopresentatie met (oude) foto’s van Sibrandabuorren in het kader van 100 jaar Dorpsbelang, vanaf 13.00 uur vrij te bezoeken
Juni
4 juni 2019 Cursus dorpstuinen onder auspiciën Us Hof Sibrandabuorren, 17-22 uur
23 juni 2019 Concert door Het Wachtkamerorkest uit Leeuwarden, 15.00 uur – allen welkom
30 juni 2019 Kerkdienst
Juli  
2 juli 2019 Cursus dorpstuinen onder auspiciën Us Hof Sibrandabuorren, 17-22 uur
6 juli t/m 14 september 2019 Tsjerkepaad alle zaterdagen geopend van 13.30-17.00 uur
Augustus
19 augustus 2019 Breuker Telemarketing&Meer
6 juli t/m 14 september 2019 Tsjerkepaad alle zaterdagen geopend van 13.30-17.00 uur
September
6 juli t/m 14 september 2019 Tsjerkepaad alle zaterdagen geopend van 13.30-17.00 uur
12 september 2019 Informatieavond voortgang nieuwe school 19.30-21.00 uur
21 september 2019 Heel S’Buorren Bakt!
29 september 2019 Kerkdienst met koffiedrinken

Oktober
2 oktober – CREATIEFCAFÉ “kaarten maken” o.l.v. Coby Korfmaker aanvang 19.30 uur
12 oktober – Pubquiz
16 oktober – CREATIEFCAFÉ aanvang 19.30
30 oktober – Kaart avond aanvang 20.00

November
1 november – Koffiedrinken van 10.00- 11.30 uur vanuit PKN De Lege Geaen
6 november – CREATIEFCAFÉ aanvang 19.30
20 november – CREATIEFCAFÉ aanvang 19.30
23 november – Heel S’buren eet!
27 november – Kaart avond aanvang 20.00

December
11 december – Kerststukjes maken
15 december- Concert door het Wachtkamerorkest aanvang 15.30 uur – entree gratis
24 december –  Kerstnachtdienst
31 december – Sylvesterloop
31 december – 1 januari 2020 Nieuwjaarsgroet inwoners Sibrandabuorren in het kerkgebouw 00.15 uur

2018

Mei
24 mei 2018 talentenshow Basisschool De Lege Geaen van Sibrandabuorren
Juni
20 juni 2018 concert door dameskoor Perron 2 uit IJlst
30 juni 2018 feestelijke opening kerkgebouw
7 juli t/m 8 september 2018 Tsjerkepaad, , presentatie van schilderijen van Doet Boersma
Juli
16 juli 2018 Informatieavond over de nieuw te bouwen Mienskipsskoalle
September
Vanaf 5 september 2018 elke woensdag van 9.00-10.15 uur yoga
Oktober
2 oktober 2018 vergadering Vereniging van Soroptimisten
16 oktober 2018 zakelijke ouderavond van Mienskipsskoalle Delegeaen
20 oktober 2018 Modeshow Hans Noordstrand –  entree 5 euro
24 oktober 2018 Dorpsgespreksavond PKN De Lege Geaen
November
2 november 2018 Concert door het fanfare Easterwierrum Ons Ideaal uit Oosterwierum – aanvang 20.00 uur
4 november 2018 Kerkdienst 9.30 uur
8 november 2018 Koffieochtend PKN De Lege Geaen
10 november 2018 Sint Maarten
11 november 2018 verjaardagsfeest Mevrouw Nely Kerbert
16 november 2018 Bedankavond vrijwilligers onderhoud begraafplaats
17 november 2018 Chinees vouwwerk o.l.v Ien Rappolt- te bezichtigen
24 november 2018 Heel Sibrandabuorren eet!
December
12 december 2018 Kerststukjes maken olv Coby Korfmaker en Eelkje Oosterbaan entree 5,00 euro
22 december 2018 Kerstbingo (Activiteit door de activiteitencommissie van Sibrandabuorren)
31 december 2018 Silvesterloop met chocolademelk en een knieperke bij de kerk
31 december 2018 / 1 januari 2019 00.15 uur nieuwjaarsborrel mei stipe van doarpsbelang

2017

September
23 september 2017 besloten concert
Oktober
21 oktober 2017 feest ter gelegenheid van 45 jaar weverij Nieuw Askov