2019

Januari
19 januari 2019 Warme winteravond met spelletjes en eten vooraf
20 januari 2019 Kerkdienst
26 januari 2019 Cursus dorpstuinen onder auspiciën Us Hof Sibrandabuorren, 17-22 uur
Februari
26 februari 2019 Cursus dorpstuinen
27 februari 2019 Jaarvergadering begrafenisvereniging De Laatste Eer
Maart
16 maart 2019 Pubquiz, aanvang 20:00 uur (entree 2,50)
20 maart 2019 Dorpsgespreksavond PKN De Lege Geaen
21 maart 2019 Palludara (school)avond
24 maart 2019 Koor Femmes Pur Sang en The Frisian Harmonizers
26 maart 2019 Cursus dorpstuinen onder auspiciën Us Hof Sibrandabuorren, 17-22 uur
30 maart 2019 Tuinieren onder auspiciën Us Hof Sibrandabuorren (gehele dag)
April
1 april 2019 Breuker Telemarketing&Meer
9 april 2019 Gastouderbureau Yvonne Kingma (besloten)
18 april 2019 Kerkdienst Witte Donderdag
23 april 2019 Cursus dorpstuinen onder auspiciën Us Hof Sibrandabuorren, 17-22 uur
27 april 2019 Activiteitencommissie Sibrandabuorren Koningsdag
Mei
5 mei 2019 Kerkdienst, aanvang 9.30 uur
7 mei 2019 Cursus dorpstuinen onder auspiciën Us Hof Sibrandabuorren, 17-22 uur
11 mei 2019 Fotopresentatie met (oude) foto’s van Sibrandabuorren in het kader van 100 jaar Dorpsbelang, vanaf 13.00 uur vrij te bezoeken
Juni
4 juni 2019 Cursus dorpstuinen onder auspiciën Us Hof Sibrandabuorren, 17-22 uur
23 juni 2019 Concert door Het Wachtkamerorkest uit Leeuwarden, 15.00 uur – allen welkom
30 juni 2019 Kerkdienst

2018

Mei
24 mei 2018 talentenshow Basisschool De Lege Geaen van Sibrandabuorren
Juni
20 juni 2018 concert door dameskoor Perron 2 uit IJlst
30 juni 2018 feestelijke opening kerkgebouw
7 juli t/m 8 september 2018 Tsjerkepaad, , presentatie van schilderijen van Doet Boersma
Juli
16 juli 2018 Informatieavond over de nieuw te bouwen Mienskipsskoalle
September
Vanaf 5 september 2018 elke woensdag van 9.00-10.15 uur yoga
Oktober
2 oktober 2018 vergadering Vereniging van Soroptimisten
16 oktober 2018 zakelijke ouderavond van Mienskipsskoalle Delegeaen
20 oktober 2018 Modeshow Hans Noordstrand –  entree 5 euro
24 oktober 2018 Dorpsgespreksavond PKN De Lege Geaen
November
2 november 2018 Concert door het fanfare Easterwierrum Ons Ideaal uit Oosterwierum – aanvang 20.00 uur
4 november 2018 Kerkdienst 9.30 uur
8 november 2018 Koffieochtend PKN De Lege Geaen
10 november 2018 Sint Maarten
11 november 2018 verjaardagsfeest Mevrouw Nely Kerbert
16 november 2018 Bedankavond vrijwilligers onderhoud begraafplaats
17 november 2018 Chinees vouwwerk o.l.v Ien Rappolt- te bezichtigen
24 november 2018 Heel Sibrandabuorren eet!
December
12 december 2018 Kerststukjes maken olv Coby Korfmaker en Eelkje Oosterbaan entree 5,00 euro
22 december 2018 Kerstbingo (Activiteit door de activiteitencommissie van Sibrandabuorren)
31 december 2018 Silvesterloop met chocolademelk en een knieperke bij de kerk
31 december 2018 / 1 januari 2019 00.15 uur nieuwjaarsborrel mei stipe van doarpsbelang

2017

September
23 september 2017 besloten concert
Oktober
21 oktober 2017 feest ter gelegenheid van 45 jaar weverij Nieuw Askov