De begraafplaats rond de St. Maartenskerk in Sibrandabuorren

Rondom de kerk ligt de begraafplaats. Het was de gewoonte om bij een begrafenis drie keer rondom te kerk gaan, voor er begraven werd. Omdat er geen pad is op de begraafplaats, wordt er ook daadwerkelijk buitenom de heg en begraafplaats gelopen. Inmiddels is deze traditie gewijzigd in één keer rondgang.

Omdat de kerk in 1872 is afgebroken en in een andere opstelling weer herbouwd is, liggen er nog veel funderingen in de grond waar geen graven kunnen worden uitgegeven. Dit alles staat op goed onderbouwde tekeningen aangegeven.

Rond 1985 vond er een volledige grafherziening plaats en konden vele “oude” graven geruimd worden. Zodoende zijn van alle graven op de begraafplaats adressen bekend, die er voor zorgen dat de zerken goed verzorgd blijven . Zo worden ook jaarlijks voor deze graven grafrechten betaald door de nabestaanden.

Op de begraafplaats in Sibrandabuorren liggen oorlogsgraven van G.C. Tinkelenberg, toen hoofd van de school in Sibrandabuorren. Hij werd vlak voor de bevrijding gefusilleerd in Dongjum. Dit graf wordt nog steeds verzorgd door de Basisschool in Sibrandabuorren.                           
Ook is er nog een oorlogsgraf van Jitze Pieter van Dijk, die gesneuveld is op 15 april 1945 bij Franeker. Dit graf wordt onderhouden door de Stichting 1940-1945.

De begraafplaats is onderverdeeld in regels en rijen en wordt voor een vrijwilligersvergoeding onderhouden. Er worden inmiddels ook urnen in graven gezet. We hebben hier geen aparte ruimte voor.

Voor informatie over de begraafplaats kunt u contact opnemen met

Mevrouw Ypie van der Kooij- van der Meulen

telefoon 0515-521546

_DSC2349