Voor informatie over de begraafplaats kunt u contact opnemen met

Mevrouw Ypie van der Kooij- van der Meulen

telefoon 0515-521546