De kerk wordt omgeven door een begraafplaats die beheerd wordt door de Stichting St. Maartenkerk Sibrandabuorren.

Contactpersoon voor kerkelijke aangelegenheden en voor de begraafplaats:

Mevr. Ypie van der Kooij – van der Meulen     –     0515-521546.