De stichting Sint Maartenskerk Sibrandabuorren is opgericht op 30 november 2016 en heeft ten doel enerzijds het kerkgebouw met de omliggende begraafplaats als waardevol cultureel, religieus, historisch, architectonisch erfgoed voor de dorpsgemeenschap te behouden anderzijds het kerkgebouw te transformeren tot een dorpscultuurhuis met in achtneming van de monumentale status.

Onze missie is het behouden van de kerk als dorpscultuurhuis voor iedereen in sibrandabuorren.

Saamhorigheid in een veilige haven

Het hele beleidsplan kunt u hieronder vinden.