Samenstelling bestuur

 

voorzitter                dhr. Marten Molenmaker                                     0515-521810
penningmeester    mevr. Ypie van der Kooij – van der Meulen      0515-521546
secretaris                mevr. Bowine Rienstra                                         06-42351193
algemeen lid          mevr. Josien Zeeman                                            06-44018802
algemeen lid          dhr. Gertjan Tippersma                                        06-20180100