Samenstelling bestuur

voorzitter                dhr. Marten Molenmaker                                   0515-521810
penningmeester     mevr. Ypie van der Kooij – van der Meulen      0515-521546
secretaris               mevr. Cecilia van Gent                                      0515-521573
algemeen lid          mevr. Nely Kerbert – Schermerhorn                  0515-521817
algemeen lid          dhr. Gertjan Tippersma                                      06-20180100