Samenstelling bestuur

voorzitter                dhr. Marten Molenmaker                                   0515-521810
penningmeester    mevr. Ypie van der Kooij – van der Meulen     0515-521546
secretaris                mevr. Cecilia van Gent                                        0515-521573
algemeen lid          mevr. Nely Kerbert – Schermerhorn                 0515-521817
algemeen lid          dhr. Gertjan Tippersma