De stichting Sint Maartenskerk Sibrandabuorren is opgericht op 30 november 2016.

De stichting heeft ten doel het kerkgebouw met de omliggende begraafplaats als waardevol cultureel erfgoed voor de dorpsgemeenschap te behouden. Daarnaast is het kerkgebouw getransformeerd tot dorpscultuurhuis met inachtneming van de monumentale status  (van rijkswege) van het gebouw.

De stichting heeft haar doel verwezenlijkt door:

 • het verkregen eigendom van het kerkgebouw
 • haar stichtingskapitaal te benutten ten behoeve van de instandhouding, het onderhoud en restauratie van het kerkgebouw met begraafplaats
 • het organiseren van culturele en andere activiteiten om inkomsten te genereren
 • het beheren en exploiteren van de begraafplaats
 • het opstellen van een onderhoudsplan voor zes jaar of zoveel korter of langer als nodig is, één en ander met het oog op de regeling van de Monumentenzorg

Het vermogen van de stichting bestaat uit:

 • het kerkgebouw met begraafplaats en baarhuis te Sibrandabuorren
 • haar stichtingskapitaal
 • subsidies en donaties
 • schenkingen, erfstellingen en legaten
 • andere verkrijgingen en baten.

Het bestuur:

 • Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf leden
 • Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, penningmeester en secretaris
 • Bestuursleden hebben bij voorkeur affiniteit met het dorp Sibrandabuorren
 • Bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar en treden af volgens een rooster van aftreden

De overdracht van het kerkgebouw van Sibrandabuorren door de PKN De Lege Geaen heeft plaatsgevonden op 15 april 2017 waarmee de stichting eigenaar van het kerkgebouw is geworden.