Wij zijn erg blij met de vrijwilligers die dit jaar meehelpen om alle activiteiten in goede banen te leiden.

Vrijwilligers 2019

Pieter Fokkens, Beitske Fokkens, Els Breuker, Ton Breuker, Tjeerd de Groot, Gerry de Groot, Jeltsje van der Meer, Froukje Groenveld, Oane van der Kooij, Tineke van der Kooij, Gretha de Vries, Jannie Sijbrandij, Tineke Pijnacker, Christina Rijpkema, Corrie Falkena, Roelof Oosterbaan, Jelle van der Velde, Ale Koopmans, Bart Klos, Afke Terpstra, Alma Lootsma, Willem de Jong, en Netty Bouma.