Om het kerkgebouw in het dorp in stand te houden zijn wij afhankelijk van donateurs. Wij zijn zeer blij met de huidige donateurs en dankzij hen kunnen we een gedeelte van de kosten voor onderhoud en exploitatie bekostigen.

Wilt u ook donateur worden dan kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.

ANBI

We hebben sinds 1 januari 2021 de ANBI status waardoor uw periode gift kan worden opgegeven bij de belangaangifte.
RSIN 856965121